Sentences

Sentences spirituelles diverses, mieux connaître les grandes religions: Judaïsme, Islam, Christianisme, Charles de Foucauld

compteur_carnetspi


31 janvier 2008

Psaume 1 (latin, italien, euskara)

Latin:

Psalmi 1

1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit in cathedra derisorum non sedit

2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte

3 et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omne quod fecerit prosperabitur

4 non sic impii sed tamquam pulvis quem proicit ventus

5 propterea non resurgent impii in iudicio neque peccatores in congregatione iustorum

6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit

Italien:

Salmi 1

1 Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori,

2 ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte.

3 Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono; e tutto quello che fa prospererà,

4 Non cosí sono gli empi; ma sono come pula che il vento disperde.

5 Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.

6 Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina.

lien

Euskara!

1. SALMOA
Bi bideak
1
1 Zorionekoa * gaiztoen egitasmoei jarraitzen ez diena*,
2 baizik eta Jaunaren hitza atsegin duena
eta hitz hori gau eta egun gogoan darabilena*
1,2 gogoan darabilena: Meditazio hau testua ahots isilean irakurriz egin ohi zen!

3 Ur-xirripen ondoan landaturiko zuhaitzaren antzeko da:
bere sasoian fruitua dakar, eta ez zaio hostorik ihartzen;
egiten duen guztia ongi zaio ateratzen.*

4 Ez da hori, ez, gaiztoen zoria:
haizeak daraman orbelaren antzeko dira.*

5 Auzi-egunean gaiztoek ez dute zutik iraungo;
zintzoen batzarrean ez da bekataririk izango.

6 Jaunak zaintzen du zintzoen bidea;
gaiztoena, berriz, hutsean galtzen da.*

(1,1 Zorionekoa: Lehen bi salmoak zoriontasun batez hasten eta bukatzen dira, eta Salmo-liburu osoaren sarreratzat har daitezke.)
(1,1 Zorionekoa 2,12; 32,1; 33,12; 34,9; 40,5, etab.; Mt 5,3-11.)
(1,2 Jainkoaren hitza atsegin 19,8-15; 119,1-176.)
(1,3 ur ondoko zuhaitza Jos 1,8; Jr 17,8; Ez 47,12.)
(1,4 haizeak daraman orbela 35,5; Jb 21,18. Ik. Mt 3,12.)
(1,6 zintzoen bidea, gaiztoena Jr 21,8+; Es 4,18-19. Ik. Mt 7,13-14)

source:

Programa: © 2006
matej@biblija.net, OFMCap
Prestatzailea:
Esloveniako Bibli Elkartea.

lien

cascade_t

Posté à 15:49 - Textes religieux bibliques - Commentaires [0] - Permalien [#]

De nouveaux impératifs de vie font que notre présence sur le net est restreinte aux lundi et mardi de chaque semaine scolaire, nous vous demandons de le prendre en considération et d'en tenir compte au cas où vous déposeriez des commentaires ou des questions. Merci et bonnes visites dans ce blog.

Commentaires

Poster un commentaire