Sentences

Sentences spirituelles diverses, mieux connaître les grandes religions: Judaïsme, Islam, Christianisme, Charles de Foucauld

compteur_carnetspi


31 janvier 2008

Psaume 1 (latin, italien, euskara)

Latin:

Psalmi 1

1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit in cathedra derisorum non sedit

2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte

3 et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omne quod fecerit prosperabitur

4 non sic impii sed tamquam pulvis quem proicit ventus

5 propterea non resurgent impii in iudicio neque peccatores in congregatione iustorum

6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit

Italien:

Salmi 1

1 Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori,

2 ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte.

3 Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono; e tutto quello che fa prospererà,

4 Non cosí sono gli empi; ma sono come pula che il vento disperde.

5 Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.

6 Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina.

lien

Euskara!

1. SALMOA
Bi bideak
1
1 Zorionekoa * gaiztoen egitasmoei jarraitzen ez diena*,
2 baizik eta Jaunaren hitza atsegin duena
eta hitz hori gau eta egun gogoan darabilena*
1,2 gogoan darabilena: Meditazio hau testua ahots isilean irakurriz egin ohi zen!

3 Ur-xirripen ondoan landaturiko zuhaitzaren antzeko da:
bere sasoian fruitua dakar, eta ez zaio hostorik ihartzen;
egiten duen guztia ongi zaio ateratzen.*

4 Ez da hori, ez, gaiztoen zoria:
haizeak daraman orbelaren antzeko dira.*

5 Auzi-egunean gaiztoek ez dute zutik iraungo;
zintzoen batzarrean ez da bekataririk izango.

6 Jaunak zaintzen du zintzoen bidea;
gaiztoena, berriz, hutsean galtzen da.*

(1,1 Zorionekoa: Lehen bi salmoak zoriontasun batez hasten eta bukatzen dira, eta Salmo-liburu osoaren sarreratzat har daitezke.)
(1,1 Zorionekoa 2,12; 32,1; 33,12; 34,9; 40,5, etab.; Mt 5,3-11.)
(1,2 Jainkoaren hitza atsegin 19,8-15; 119,1-176.)
(1,3 ur ondoko zuhaitza Jos 1,8; Jr 17,8; Ez 47,12.)
(1,4 haizeak daraman orbela 35,5; Jb 21,18. Ik. Mt 3,12.)
(1,6 zintzoen bidea, gaiztoena Jr 21,8+; Es 4,18-19. Ik. Mt 7,13-14)

source:

Programa: © 2006
matej@biblija.net, OFMCap
Prestatzailea:
Esloveniako Bibli Elkartea.

lien

cascade_t

Posté à 15:49 - Textes religieux bibliques - Permalien [#]