Sentences

Sentences spirituelles diverses, mieux connaître les grandes religions: Judaïsme, Islam, Christianisme, Charles de Foucauld

compteur_carnetspi


25 juin 2006

Le Notre Père en plusieurs langues

source

Le "Notre Père" en Latin
Pater noster, qui es in coelis,
Sanctificetur no­men tuum,
Adveniat regnum tuum,
Fiat vo­luntas tua, sicut in cae­lo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimit­te nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentatio­nem.Sed, libera nos a malo.
Amen

Le "Notre Père" en Breton
Hon Tad, pehini zo enn env,
hoc’h hano bezet santified ;
ho rouantelez deuet deomp ;
ho polontez bezet great var ann douar evel enn env.
Roit d’eomp hirio hor bara pemdeziek
ha pardounit d’eomp hon ofansou evel ma pardounomp d’ar re à deuz honz offanset ;
ha na bermettit ket e kouezfemp e tentasion ;
mes hon dilivrit diouz ann drouk.
Evelse bezet great !

Le "Notre Père" en Nissart
(Comté de Nice, France)
Nuostre père che siès en sièl,
Sia santificât lo vuostre nom.
Venghe lo vuostre regno.
Sia facia la vuostra volontà tan en terra, coma en sièl.
Donanen anquèi lo nuostre pan cotidian.
Chitanen lu nuostre deute, coma nautre lu chitan ai nuostre debitour.
Non endughès en tentassion.
Ma liberanen dau mau.
Ensin sia.

Le "Notre Père" en Basque
Aita gurea zeruetan Zagozana,
donetsia izan bedi zure izena,
betor gugana zure erreguekunt-zea, zelan zeruan alan lurrean.
Egunean eguneango gure oguia gaur emon eiguzu ta parkatu eiguzuz gure zorrak gure zordunai guk parketan deutseguzan leguez.
Ez ichi zirikaldian jausten, ezpabe gorde gaizaz gachetik.
Amen

Le "Notre Père" en Créole de Maurice
Nou Papa lao dan lesiel
Sanktifie to nom
Fer to regn vini
Realiz to volonte
Lor later kouma dans lesiel
Donn nou sak zour dipin nou bizin
Pardonn nou nou pésé
Kouma nou pardonn bann seki finn ofans nou
Pa les nou tomb dans tantasion
Tir nou dan lemal

Le "Notre Père" en Créole des Antilles
Papa nou ki nan Siella,
Sé pou yo réspekté non ou,
Sé pou yo rékonnet sé ou ki roua,
Sé pou volonté ou fète sou tè a tankou nan Siella.
Pin nou bézouin chak jou a ban nou li jodia.
Padoné sa nou fèou tankou nou padoné mounn ki fè nou ki choy.
Pa kité nou pran man pièj,
Min délivré nou ak sa ki mal.
Amen

Le "Notre Père" en Espagnol
Padre nuestro, que estàs en el cielo,
Santificado sea tu Nombre ;
venga a nosotros tu reino ;
hàgase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada dia ;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros pertdonamos a los que nos ofenden ;
no nos dejes caer en la tentacion,
y libranos del mal.
Amen

Le "Notre Père" en Anglais
Our Father, who are in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Le "Notre Père" en Luxembourgeois
Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellegt.
Däi Räich soll kommen.
Däi Wëll soll geschéien, wéi am Himmel sou op der Äerd.
Gëf äis haut eist deeglecht Brout.
Verzei äis eis Schold, wéi mir och dene verzeien, déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d’Versuchung, mä maach äis fräi vum Béisen.
Well däint as d’Räich an d’Muecht an d’Härlechkeet fir ëmmer an ëiweg.

Le "Notre Père" en Padi
(Afrique du Sud)
Ke Xona lenà le rapele byalo :
Tata oeso oa maXodimon, leina la XaXo a le kXethoe, mmuso oa XaXo a o tle, thato ea XaXo a e diroe mono lefasen, byalo ka Xa e diroa leXodimon ; o re fe la ’hono boXobe bya renà bya ka me’la ;
Xomme o re lesetse melato ea renà, byalo ka le renà Xa re lesetsa ba ba naXo le melato Xo renà ;
Xomme o se re ise molekon, eupya o re pholose boben ;
Xobane mmuso ke oa XaXo le matla le tumiso kaXo sa feleXo.
Amen

Le "Notre Père" en Eue
(Togo)
Eyata miawo mido gbe da ale :
Mia Fofo, si le dzifowo !
Wo nko nuti nako !
Wo fiadufe nava !
Woawo wo lolonu le anyigba dzi, sigbe alesi wowona le dzifo ene !
Nia miafe nududu, si asu mia nu egbe la mi !
Eye natso miafe vodadawo ake mi, sigbe alesi miawo ha mietsona kea amesiwo daa vo de mia nuti la ene !
Eye megakplo mi yi de tetekpo me o ; ke de mi tso vodito la si me ! Elabena towoe nye fiadufe kple nuse klpe nutikokoe yi de mavaomavo me.
Amen !

Le "Notre Père" en Fang
(Gabon)
Nge kobega na,
Tata wah, an’ eyô, eji die ébon éki.
Ayon die e nzak ; emam w’anyège be bone mo asi ane b’abo eyô.
Vage bie biji bi akôge bie ému.
Nyige bie biôm bi abèle we, ane bi anyi bôt b’abèle bie.
Ke lète bie e nzin meduk ; vazgz bie e môt an’ abè.
Togo na, ayon, ye ki, ye kuma, idie, mbè mbè.
Amèn.

Le "Notre Père" en Galwa
(Gabon)
Sambô gambinani yeno inè
Reri yazô, yi re’g’ôrôva !
Ini nyo ny ega Ivwan’ôrunda ;
’ipangini so sega vie
’ntondini yo yega lendô gô ’ntye’ga nte dendô yô, g’ôrôva
Va zwè inya s’ere na zw- kè-kwè nèno wino ; ko nyeza zwè ifermi sazô, ga nte nyeza zwè mongi wi femina zwè ;
agendia zwè gw’isoriô, ndô rôm’azwè avila gw’ibe.
Konde ipangina, ni ngulu, n’ivenda inyo egômbe zôdu.
Amèn

Le "Notre Père" en Mpongné
(Gabon)
Sambô gambinlanli yenlo, inlè : Rer’ iyazyo yi re g’ôrowa.
In’inyo nyi ga lwanl’ ôrunda ;
inlongo nyo nyô ga vie.
Ntondinli yo yô ga yanjô, ga nt’are g’ôrôwa, yenlo kè gô ntye.
Va "zwè inya si er nla ’zwè kwèkwè nlenlo winlo. Konyeza’zwè inwan’isazyô ga nt’are "zwè nyeza pe mongi wi nwana ’zwè.
Agendia "zwè gw’isyoriô, ndô romba "zwè avila gw’ibe.

Le "Notre Père" en Manda
(République démocratique du Congo)
Mumu muluwaye wila : Dadi witu wa kunani, Lihina lyako liwalalike.
Utwa wako uhiche. Iki ulonda kikitike, ngati panani, na pa nndima.
Utipele lilino kyakulya kitu kya ligono ni ligono.
Leka utilekalese misigilo yitu, ngati umo nati kawili tiwalekela wala wa misigilo yitu.
Leka usituulila pakugeleka, koma utiyokole pa wakuwipa.

Le "Notre Père" en Ongom
(Dialecte des Bakélé en République Démocratique du Congo)
Ndé lubaka na :
"San’ wasi ô yi pé thuba, dina dyoyi lé bé n’akitha : lénongô dyoyi lé gyénge ;
thadyén thoyi bisé ba dyanjeke tho kune si, mbo ba ko tho pè thuba.
"Thé bise bu lédya lé ke kuke na bise masu momèse.
Mbumba bise mambé mabi mbô bise ba mbumba buta ba sa bisé mamabi.
Te lémème na bise ba kyé njétha nya madyoko, ndé thukwa bisé mute gwa mbi.
Ntana na gwéni gyène, gwéni ô yi na ôkus na ôgyune ôgwèse abatayili.
Amèn.

Posté à 06:40 - Prières - Permalien [#]